Mieszkanie - 94,34 m22
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 94,26 m2
BP3 - II piętro

Lokal komercyjny - 234,90 m2
BP1 - Parter

Mieszkanie - 156,44 m2
BP3 - IV piętro

Mieszkanie - 57,32 m2
BP2 - Parter

Mieszkanie - 99,74 m2
BP2 - Parter

Mieszkanie - 32,88 m2
BP2 - Parter

Mieszkanie - 34,20 m2
BP2 - Parter

Mieszkanie - 90,66 m2
BP2 - Parter

Mieszkanie - 34,61 m2
BP2 - Parter

Mieszkanie - 67,78 m2
BP2 - Parter

Mieszkanie - 38,81 m2
BP3 - Parter

Mieszkanie - 53,48 m2
BP3 - Parter

Mieszkanie - 59,72 m2
BP3 - Parter

Mieszkanie - 29,91 m2
BP3 - Parter

Mieszkanie - 29,98 m2
BP3 - Parter

Mieszkanie - 29,99 m2
BP3 - Parter

Mieszkanie - 54,51 m2
BP3 - Parter

Mieszkanie - 62,45 m2
BP3 - Parter

Mieszkanie - 25,01 m2
BP3 - Parter

Mieszkanie - 57,34 m2
BP3 - Parter

Mieszkanie - 99,74 m2
BP2 - I piętro

Mieszkanie - 32,88 m2
BP2 - I piętro

Mieszkanie - 34,20 m2
BP2 - I piętro

Mieszkanie - 90,66 m2
BP2 - I piętro

Mieszkanie - 74,70 m2
BP2 - I piętro

Mieszkanie - 36,58 m2
BP2 - I piętro

Mieszkanie - 62,82 m2
BP2 - I piętro

Mieszkanie - 34,61 m2
BP2 - I piętro

Mieszkanie - 67,78 m2
BP2 - I piętro

Mieszkanie - 38,81 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 53,29 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 59,72 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 29,91 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 29,98 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 29,99 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 54,57 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 62,45 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 25,01 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 57,34 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 34,58 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 59,26 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 49,23 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 32,45 m2
BP3 - I piętro

Mieszkanie - 99,74 m2
BP2 - II piętro

Mieszkanie - 32,88 m2
BP2 - II piętro

Mieszkanie - 34,20 m2
BP2 - II piętro

Mieszkanie - 62,33 m2
BP2 - II piętro

Mieszkanie - 74,70 m2
BP2 - II piętro

Mieszkanie - 36,58 m2
BP2 - II piętro

Mieszkanie - 62,82 m2
BP2 - II piętro

Mieszkanie - 34,61 m2
BP2 - II piętro

Mieszkanie - 67,78 m2
BP2 - II piętro

Mieszkanie - 30,21 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 116,29 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 29,91 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 29,98 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 29,99 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 54,57 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 62,45 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 25,01 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 57,34 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 34,58 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 59,26 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 49,23 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 32,45 m2
BP3 - II piętro

Mieszkanie - 69,62 m2
BP3 - IV piętro

Mieszkanie - 62,02 m2
BP3 - IV piętro

Mieszkanie - 72,90 m2
BP3 - IV piętro

Mieszkanie - 79,79 m2
BP3 - IV piętro

Mieszkanie - 43,80 m2
BP2 - III piętro

Mieszkanie - 36,29 m2
BP2 - III piętro

Mieszkanie - 48,96 m2
BP2 - III piętro

Mieszkanie - 34,29 m2
BP2 - III piętro

Mieszkanie - 69,54 m2
BP2 - III piętro

Mieszkanie - 129,80 m2
BP2 - III piętro

Mieszkanie - 131,82 m2
BP3 - III piętro

Mieszkanie - 90,75 m2
BP3 - III piętro

Mieszkanie - 62,45 m2
BP3 - III piętro

Mieszkanie - 25,01 m2
BP3 - III piętro

Mieszkanie - 57,34 m2
BP3 - III piętro

Mieszkanie - 34,58 m2
BP3 - III piętro

Mieszkanie - 59,26 m2
BP3 - III piętro

Mieszkanie - 49,23 m2
BP3 - III piętro

Mieszkanie - 32,45 m2
BP3 - III piętro

Mieszkanie - 85,04 m2
BP3 - III piętro

Mieszkanie - 62,80 m2
BI - Parter

Mieszkanie - 32,90 m2
BI - Parter

Mieszkanie - 58,90 m2
BI - Parter

Mieszkanie - 25,60 m2
BI - Parter

Mieszkanie - 51,40 m2
BI - Parter

Mieszkanie - 30,40 m2
BI - Parter

Mieszkanie - 48,80 m2
BI - Parter

Mieszkanie - 38,30 m2
BI - I piętro

Mieszkanie - 65,00 m2
BI - I piętro

Mieszkanie - 60,90 m2
BI - I piętro

Mieszkanie - 70,30 m2
BP1 - Parter

Mieszkanie - 34,30 m2
BI - I piętro

Mieszkanie - 26,40 m2
BI - I piętro

Mieszkanie - 53,70 m2
BI - I piętro

Mieszkanie - 31,30 m2
BI - I piętro

Mieszkanie - 50,00 m2
BI - I piętro

Mieszkanie - 63,20 m2
BI - Poddasze

Mieszkanie - 59,10 m2
BI - Poddasze

Mieszkanie - 38,20 m2
BI - II piętro

Mieszkanie - 65,00 m2
BI - II piętro

Mieszkanie - 60,80 m2
BI - II piętro

Mieszkanie - 28,30 m2
BI - II piętro

Mieszkanie - 26,60 m2
BP1 - Parter

Mieszkanie - 34,40 m2
BI - II piętro

Mieszkanie - 53,50 m2
BI - II piętro

Mieszkanie - 31,30 m2
BI - II piętro

Mieszkanie - 49,30 m2
BI - II piętro

Mieszkanie - 51,60 m2
BI - Poddasze

Mieszkanie - 32,10 m2
BP1 - I piętro

Mieszkanie - 56,50 m2
BP1 - Parter

Mieszkanie - 31,00 m2
BI - Poddasze

Mieszkanie - 73,00 m2
BP1 - I piętro

Mieszkanie - 77,70 m2
BP1 - I piętro

Mieszkanie - 62,70 m2
BP1 - I piętro

Mieszkanie - 32,00 m2
BP1 - II piętro

Mieszkanie - 56,40 m2
BP1 - I piętro

Mieszkanie - 29,00 m2
BP1 - Parter

Mieszkanie - 38,60 m2
BP1 - I piętro

Mieszkanie - 35,20 m2
BP1 - I piętro

Mieszkanie - 37,90 m2
BP1 - I piętro

Mieszkanie - 35,40 m2
BP1 - I piętro

Mieszkanie - 29,00 m2
BP1 - I piętro

Mieszkanie - 72,80 m2
BP1 - II piętro

Mieszkanie - 77,60 m2
BP1 - II piętro

Mieszkanie - 62,60 m2
BP1 - II piętro

Mieszkanie - 31,90 m2
BP1 - III piętro

Mieszkanie - 56,30 m2
BP1 - II piętro

Mieszkanie - 59,70 m2
BI - Poddasze

Mieszkanie - 27,30 m2
BI - Poddasze

Mieszkanie - 42,20 m2
BI - Poddasze

Mieszkanie - 38,40 m2
BP1 - II piętro

Mieszkanie - 34,90 m2
BP1 - II piętro

Mieszkanie - 37,80 m2
BP1 - II piętro

Mieszkanie - 35,20 m2
BP1 - II piętro

Mieszkanie - 28,90 m2
BP1 - II piętro

Mieszkanie - 72,70 m2
BP1 - III piętro

Mieszkanie - 77,40 m2
BP1 - III piętro

Mieszkanie - 62,60 m2
BP1 - III piętro

Mieszkanie - 56,30 m2
BP1 - III piętro

Mieszkanie - 76,00 m2
BP1 - IV piętro

Mieszkanie - 55,82 m2
BP1 - IV piętro

Mieszkanie - 69,20 m2
BP1 - IV piętro

Mieszkanie - 61,50 m2
BP1 - IV piętro

Mieszkanie - 50,50 m2
BP1 - IV piętro

Mieszkanie - 59,80 m2
BP1 - IV piętro

Mieszkanie - 38,30 m2
BP1 - III piętro

Mieszkanie - 34,80 m2
BP1 - III piętro

Mieszkanie - 37,80 m2
BP1 - III piętro

Mieszkanie - 35,00 m2
BP1 - III piętro

Mieszkanie - 28,80 m2
BP1 - III piętro

Mieszkanie - 38,10 m2
BI - Parter

Mieszkanie - 94,40 m2
BP1 - IV piętro